Bractwo Żywego Różańca

Bractwo Żywego Różańca

Stowarzyszenie Różańca Świętego w Wieprzu zostało założone w 1897 r. na podstawie dokumentu podpisanego przez Kardynała Puzynę – księcia biskupa krakowskiego. Należy jednak wspomnieć, że już 14 IX 1872 roku ks. proboszcz Michał Lipka zyskał od biskupa tarnowskiego Józefa Alojzego Pukalskiego dekret upoważniający go do założenia bractwa różańcowego dla podniesienia moralności parafian. Jednakże dzieło to nie doszło do skutku ze względu na śmierć ks. Lipki.

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Od swego początku do 2003 r. Różaniec składał się z trzech części: Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej, łącznie 15 tajemnic. Liczba osób tworzących Różę odpowiadała liczbie tajemnic Różańca św., tj. 15 osób. Na początku 2003 roku – Ojciec święty Jan Paweł II rozszerzył różaniec, wprowadzając czwartą część – tajemnice Światła. Wtedy każda zelatorka przyjęła do swej Róży 5 osób, aby był pełny stan. Często byli przyjmowani mężczyźni z rodziny i tak powstały Róże mieszane. Dawniej członkowie danej Róży wymieniali między sobą poszczególne tajemnice po Mszach św. w pierwsze soboty miesiąca. Z chwilą wprowadzenia do Różańca czwartej części, zastosowano książeczki, w których jest komplet tajemnic różańcowych. W przypadku przyjęcia do Żywego Różańca zelatorka podaje nazwę tajemnicy, od której należy włączyć się do modlitwy różańcowej we wspólnocie.

W pamiętniku Józefa Kołaczyka znajduje się następujący zapis: „Po Misjach świętych, które były w okresie od 21 do 26 marca 1908 r. zostały utworzone Róże młodzieńców.

Jak każde stowarzyszenie, także Żywy Różaniec w Wieprzu przechodził różne koleje losu. Z kroniki parafialnej można wyczytać, że w niektórych okresach w parafii działało kilkadziesiąt Róż, np. po misjach w 1908 roku założono 63 Róże. Z biegiem czasu działalność niektórych zamierała na skutek śmierci członków lub też zaniedbań żyjących. Członkowie stowarzyszenia obok modlitwy zajmowali się nawiedzaniem chorych, oprawą procesji i troską o świątynię w postaci zakupów naczyń i szat liturgicznych.

W 2018 roku Żywy Różaniec w parafii w Wieprzu składa się z 16 Róż, w tym 11 Róż działa przy kościele Wszystkich Świętych, a 5 Róż – przy kaplicy Matki Bożej Królowej Polski. W 2010 roku został ufundowany nowy sztandar, który bierze udział we wszystkich procesjach eucharystycznych.

W celu właściwej formacji duchowej członkowie Żywego Różańca otrzymują systematycznie miesięcznik „Różaniec” zaprenumerowany w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. W 2014 roku została założona Parafialna Księga Żywego Różańca, która jest na bieżąco aktualizowana. Członkowie Żywego Różańca każdego roku organizują spotkania opłatkowe, które wzmacniają więź we wspólnocie.

W czasie Mszy św. pogrzebowej przed trumną zmarłego członka Żywego Różańca wystawia się w kościele zapalony 5-ramienny świecznik, świadczący o przynależności do tego stowarzyszenia. Oprócz charakteru modlitewnego, Róże włączają się w różnorodną działalność na rzecz parafii. Róże skupione przy kościele parafialnym wykonują w każdym roku sadzenie kwiatów przy Drodze krzyżowej na starym cmentarzu obok kościoła. Natomiast Róże działające przy kaplicy prowadzą nadzór i wykonują prace pomocnicze przy utrzymaniu porządku.

Daty umieszczone na sztandarze Żywego Różańca:

  • 1897 rok założenia Bractwa Różańca Świętego;
  • 1949 rok powstania pierwszego sztandaru stowarzyszenia
  • 2010 rok powstania drugiego sztandaru

W muzeum parafialnym znajdują się:

  • Akt kanonicznego zaprowadzenia Stowarzyszenia Żywego Różańca w Wieprzu podpisany przez ks. biskupa Jana Puzynę,
  • sztandar Żywego Różańca z lat 1945 – 2010,
  • podręcznik do zakładania i prowadzenia Żywego Różańca z 1931 roku.