Historia

Z historii parafii p.w. Wszystkich Świętych w Wieprzu

Parafia Wieprz jest najstarszą parafią Dekanatu Andrychowskiego. Według podań i tradycji początki jej istnienia sięgają XIII w. (Kronika parafialna, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej z 1855 roku, s.188). Na zachodniej stronie obecnego kościoła, niedaleko kamiennych schodów, stał niewielki kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który przetrwał do XIX w.

Kalendarium:

1200 – powstanie pierwszego drewnianego kościoła

1326 – pojawienie się nazwy parafii w wykazie danin kościelnych przy dekanacie Zatorskim

1440 – Jan Długosz wspomina o parafii Wieprz w swej kronice

1729 – wybudowanie dzwonnicy i umieszczenie dzwonów

1785 – włączenie parafii do nowo utworzonej Diecezji tarnowskiej i Dekanatu Wadowice

1806 – założenie nowego cmentarza

1875 – rozpoczęcie budowy nowego kościoła

1890 – 28 października pierwsza Msza Święta w nowej świątyni

1891 – rozebranie starego kościoła i wybudowanie pamiątkowej kaplicy

1897 – ufundowanie ołtarza głównego wraz z obrazem Wszystkich Świętych

1899 -17 maja uroczysta konsekracja kościoła przez Ks. Bp. Jana Puzynę

1904 – instalacja w świątyni płaskorzeźb stacji MękiPańskiej

1908 – zmiana gontowego pokrycia dachu na dachówkę

1909 – ufundowanie ołtarza dla obrazu św. Anny przeniesionego ze starego kościoła, zakupienie organów na 14 registrów

1910-1915 – malowanie wnętrza kościoła

1916- z polecenia rządu austriackiego zdjęto z wieży wielki dzwon Florian i przetopiono na armaty

1926 – wykonanie murowanego ogrodzenia wokół kościoła

1934 – umieszczenie obrazu św. Franciszka z Asyżu w bocznym ołtarzu, sprowadzenie z Czech nowych organów

1936-1938 – budowa nowej plebani, budynków gospodarczych i organistówki

1938 -19 maja, poświecenie plebani przez Ks. Bp. Adama Stefana Sapiehę

1944 – 28 styczeń, wysiedlenie z plebani ks. proboszcza Gustawa Sadowskiego przez Niemców, zniszczenie ornatów, sztandarów, zabranie dzwonów

1945 – 28 styczeń, powrót ks. Gustawa Sadowskiego na plebanię

1946-1948 – elektryfikacja kościoła

1949 – instalacja trzech nowych dzwonów na wieży kościelnej

1957 – radiofonizacja kościoła

1959 – wizytacja parafii przez Ks. Bp. Karola Wojtyłę

1960 – wizyta Ks. Bp. Karola Wojtyły z okazji 50 lecia kapłaństwa ks proboszcza Gustawa Sadowskiego

1966 – ufundowanie nowej posadzki

1968-Nawiedzenie parafii przez wizerunek. Jasnogórskiej Maryi

1985 – listopad, rozpoczęcie budowy kaplicy

1987 -18 października rozpoczęcie nawiedzenia rodzin parafii przez dwie kopie Obrazu Jasnogórskiego, zakończone 5.XII.1988

1988 – odnowienie zewnętrznej elewacji kościoła i wykonanie innych gruntownych remontów

1988 – 24 grudzień, pierwsza Msza Święta (pasterka ) w nowej kaplicy odprawiona przez ks. proboszcza Jana Sarnę

1990 -12 maj, poświęcenie kaplicy przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego

1992 – 25 marzec, włączenie parafii do nowoutworzonej Diecezji Bielsko -Żywieckiej

1993 – wyremontowanie i umeblowanie zakrystii

1995 -2002 – renowacja wnętrza kościoła wraz z wyposażeniem

1998 – wizytacja parafii przez Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego

1998 -1 październiki peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

2001 -19 października uroczyste obchody Jubileuszu 800-tecia parafii z udziałem Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego

2003 – odnowienie prezbiterium w kościele

2003-2004 – odnowienie kaplicy i instalacja obrazu Matki Bożej Królowej Polski

2004 – montaż instalacji grzewczej w kaplicy

2005 – wizytacja parafii przez Ks. Bp. Janusza Zimniaka

2005-2006 – odnowienie kaplicy cmentarnej

2005 – odnowienie parkanu wokół kościoła

2006 – renowacja organów i powstanie muzeum parafialnego

2006 – wymiana nagłośnienia w kościele

2007 – instalacja w kościele i kaplicy ekranu do wyświetlania pieśni

2007- uroczyste nadanie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 Imienia Ojca Świętego Jana Pawła II

2008- uroczyste nadanie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2 Imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego

2010- poświęcenie na cmentarzu miejsca pamięci parafian poległych za Ojczyznę w I i II wojnie światowej

2010 – montaż instalacji grzewczej w kościele

2011 – poświęcenie pomnika błogosławionego Jana Pawła II

2012 – remont generalny plebani

2015 – Prace remontowe przy kaplicy NMP Królowej. Budowa parkingu. Renowacja cmentarza, brukowanie alejek.

2015 – wizytacja parafii przez J.E Ks. Bp Romana Pindla

2016 – Nawiedzenie parafii przez Obraz Jezu Ufam Tobie

2018 – umieszczenie   w Miejscu Pamięci pamiątkowej tablicy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

2020 – wymiana dachu świątyni.