MAŁŻEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Przygotowanie formalności składa się z dwóch spotkań:

1. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do niego potrzebne są następujące dokumenty:

• Aktualna metryka chrztu

• dowody osobiste

• świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej

• zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych i odbyciu wymaganych trzech spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej

• zaświadczenie z USC jeśli małżeństwo ma być konkordatowe.

Aby sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych – dokumenty ważne 3 m-ce.

• dane świadków – imię nazwisko, adres

2. Rozmowa duszpasterska po spisaniu protokołu.