NAMASZCZENIE CHORYCH

NAMASZCZENIE CHORYCH

• Każdy chory powinien go przyjąć z wiarą i pokorą. Może to uczynić w czasie odwiedzin chorych lub w niebezpieczeństwie śmierci.

• Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 8:00