Ogłoszenia 17.07.2022

Ogłoszenia Duszpasterskie

XVI Niedziela zwykła

Kalendarz liturgiczny

 

PT. Św. Mari Magdaleny

SB.Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.

 

Kancelaria parafialna będzie czynna w piątek w g.17.00 – 18.30.

 

 

Bardzo proszę na miarę możliwości o podjęcie sprzątania cmentarza przed uroczystością odpustową w naszej parafii.

 

 

Dziękuję za przygotowanie świątyni do świętowania niedzieli

i bardzo proszę kolejne 8 rodzin o pomoc w najbliższym tygodniu.

 

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych 

34-122 WIEPRZ, ul. Kościelna 15 

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001 

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz 

Kontakt 

tel. +48668349596

e-mail: omnessancti2020@gmail.com

 

 

W NOWYM TYGODNIU niech Was wszystkich Bóg błogosławi i strzeże…