Ogłoszenia 20.12.2020

Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Adwentu

 

Kalendarz liturgiczny

 

Czw.– Wigilia Bożego Narodzenia. Roraty o godz.6.30. 

W Wigilię– zachowajmy chrześcijańskie tradycje związane z tym szczególnym dniem, które przekazali nam nasi ojcowie. Kierujmy się życzliwością i przebaczeniem. O godz.24.00 Pasterka,  w intencji o opiekę nad  naszą parafii. Składka z tej Mszy świętej, jak co roku, przeznaczona jest na Dom Matki i Dziecka prowadzony przez naszą diecezję.

Pt. Uroczystość Bożego Narodzenia.

 

Sb. Św. Szczepana, męczennika. Tego dnia obrzęd poświęcenia owsa, zaś składka przeznaczona jest na KUL i Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

NDZ.Uroczystość św. Rodziny. 

 

Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone na ogrzewanie naszego kościoła, i przy zakupie  świec na stół wigilijny, oraz za dary dla dzieci z Domu Dziecka.

Grupa Modlitewna zaprasza na kiermasz dewocjonaliów świątecznych.

Zachęcamy parafian do czytania prasy katolickiej. 

 

Bóg zapłać za przygotowanie naszej świątyni na niedzielę. W tym tygodniu prosimy kolejne 8 rodzin, termin do ustalenia z p. Kościelnym. 

 

 

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka 

Wszystkich Świętych 

34-122 WIEPRZ 

ul. Kościelna 15 

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001 

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz 

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do zaostrzonych przepisów związanych z ochroną przed skutkami epidemii. Informujemy, że w kościele na nabożeństwach może przebywać 85 osób, a w kaplicy 35 osób.

 

W nowym tygodniu niech Was wszystkich Bóg błogosławi 

i strzeże…