Ogłoszenia 22.11.2020

Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Kalendarz liturgiczny

WT. Św. Andrzeja, kapłana i Towarzyszy, męczenników.

NDZ.Pierwsza niedziela Adwentu  –  rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.

Adwent to czas skupienia, modlitwy i dzieł miłosierdzia, które mają nas przygotować do nowego odkrycia w naszej życiu tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.

Bóg zapłać za ofiary złożone przy zakupie świec na stół wigilijny, z których dochód wspiera fundusz pomocy dzieciom z ubogich rodzin. Koszt wytworzenia świecy wynosi 4zł.

Bardzo proszę dzierżawców pól plebańskich o zgłoszenie się do kancelarii w godzinach urzędowania.

Dziękujemy  za ofiary składane na ogrzewanie kościoła.

Zachęcamy parafian do czytania prasy katolickiej. W przyszłym tygodniu czasopismo Niedziela ukaże się wraz z płytą zawierającą kolędy.

Wyrazy wdzięczności – za przygotowanie naszego kościoła do świętowania dzisiejszej niedzieli, oraz bardzo prosimy kolejne 8 rodzin o pomoc w najbliższą sobotę o godz. 8.00.

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka

Wszystkich Świętych

34-122 WIEPRZ

ul. Kościelna 15

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do zaostrzonych przepisów związanych z ochroną przed skutkami epidemii. Informujemy, że w kościele na nabożeństwach może przebywać 85 osób, a w kaplicy 35 osób.

W nowym tygodniu niech Was wszystkich Bóg błogosławi i strzeże…