Ogłoszenia 27.03.2021

Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Męki Pańskiej – Palmowa 

 

Kalendarz liturgiczny

WT. Kancelaria parafialna będzie czynna w godz. 16.00 -17.00.

ŚR. Sprzątanie kościoła– godz.jest do ustalenia z p. kościelnym.

W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią przypominam o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, która nadal obowiązuje. Proszę wiernych, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. W naszym kościele może przebywać 65 osób, zaś w kaplicy 25 osób. Prosimy zajmować całą powierzchnię kościoła, zachowując wyznaczony odstęp  – min.1,5 metra.

Zachęcam więc do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem Internetu. Przy drzwiach kościoła będzie wystawiony koszyk z ponumerowanymi obrazkami. Brak obrazków oznacza, że w kościele przebywa pełny limit wiernych.

Aby jednak umożliwić jak najdostępniejsze możliwości w przeżywaniu tych świętych dni informujemy:

 

 

Triduum Sacrum:

 

WIELKI CZWARTEK

 

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ.17.30, oraz druga  o godz.19.00. 

Tego dnia o godz. 8.00, 9.00, 15.00 i 16.00 będzie udzielana komunia św. Zachęcamy do przyjęcia komunii św. i uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Czwartku w łączności z cała parafią przez Internet.

Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich kapłanach, szczególnie wspomnijmy tych, którzy nas przygotowywali i udzielali nam sakramentów świętych. 

Po drugiej Mszy św. – Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół będzie otwarty do g. 24.00. 

************************************************

 

WIELKI PIĄTEK

DZIEŃ POKUTY – OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY

 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00

 

DROGA KRZYŻOWA o godz. 10.00 i o godz. 23.00. 

 

Kościół będzie otwarty w godz. 7.00 do 24.00

 

Podczas adoracji Krzyża tylko główny Celebrans może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali wierni adorują wspólnie Krzyż w określonej przez Celebransa chwili.

 

Adorację Krzyża  po nabożeństwie w Wielki Piątek i w Wielką Sobotędokonujemy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez uklęknięcie lub skłon. Nie całujemy krzyża.

 

**************************************************

 

WIELKA SOBOTA

 

Błogosławieństwo pokarmów o godz. 9.00, 10,00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00. W kaplicy o godz. 9.00, 10.00,15.00 i 16.00.

 W razie dobrej pogody poświęcenie odbędzie się przed kościołem i kaplicą.

Liturgia Paschalna o godz.18.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

Rezurekcja o godz.6.00. Pozostałe Msze święte tego dnia: 9.30,11.00, 13.15 i16.00. W kaplicy o godz. 10. 00 i12.15.

Poniedziałek Wielkanocny

 

Msze święte tak jak w każdą niedzielę, oraz dodatkowo 

o g. 13.15 w kościele i g. 10.00 w kaplicy.