Ogłoszenia 6.12.2020

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Adwentu

Kalendarz liturgiczny

PN.Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.

WT. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Msze święte:

kościół  –  o godz.  6.30, 9.30  i 17.00.

kaplica – o godz. 8.15 i 16.00. 

Nawiedzenie chorych z Najświętszym Sakramentem będzie miało miejsce 23.XII od godz.8.00.Należy  już zgłaszać chorych. Dotyczy to również listy stałej. Kartkę z nazwiskiem i adresem  chorego, oraz rejonem księdza wrzucamy do koszykawyłożonego na balaskach. Rejon ks. proboszcza to 1, rejon ks. wikariusza to 2.

Rozkład  spowiedzi adwentowej w naszej parafii, która będzie się odbywać w dniach 17-23 XII.  jest umieszczony w gablotce i na stronie internetowej.

Bóg zapłać za ofiary przy nabywaniu świec Caritas, wsparcie dla dzieci z ubogich rodzin.

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiary na ogrzewanie naszego kościoła.

Kancelaria w piątek będzie czynna w godz.

16.00-16.30 i 17.30 – 18.30.

Grupa Modlitewna zaprasza na kiermasz dewocjonaliów świątecznych.

Zachęcamy parafian do czytania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za przygotowanie naszej świątyni na niedzielę. W tym tygodniu prosimy kolejne 8 rodzin, w sobotę o godz. 8.00.

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka

Wszystkich Świętych

34-122 WIEPRZ

ul. Kościelna 15

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do zaostrzonych przepisów związanych z ochroną przed skutkami epidemii. Informujemy, że w kościele na nabożeństwach może przebywać 85 osób, a w kaplicy 35 osób.

W nowym tygodniu niech Was wszystkich Bóg błogosławi i strzeże…