Ogłoszenia 9.05.2021

Ogłoszenia Duszpasterskie

V INiedziela Wielkanocna

 

Kalendarz liturgiczny

 

Bardzo prosimy, aby dziś Mszę św. o g. 11.00 pozostawić dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, a skorzystać z uczestnictwa we Mszy św. o innej godzinie.

 

PT. Św. Macieja, apostoła.Kancelaria parafialna będzie czynna w piątek w g.16.00 – 18.30.

 

NDZ. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

Sakrament Chrztu świętego będzie udzielany na Mszy świętej o godzinie 11.00. Rodziców i chrzestnych zapraszam w piątek o godz. 17.00. 

 

Składka tego dnia przeznaczona jest na prace remontowe w naszej parafii. Niebawem rozpoczną się dalsze działania związane z remontem dachu świątyni, równolegle będą prowadzone prace polegające na wymianie serc dwóch naszych dzwonów i spojeniu  największego uszkodzonego od wielu lat dzwonu. Ostatnio uporządkowano teren wokół krzyża na cmentarzu. Będzie również przeprowadzona częściowa renowacja postumentu figury NMP przed naszym kościołem i  remont schodów prowadzących do zakrystii w kaplicy. Bóg zapłać za okazaną pomoc.

 

Zachęcamy parafian do czytania prasy katolickiej i książek  wystawionych na stoliku. 

 

Dziękuję Rodzicom dzieci komunijnych za przygotowanie naszejświątyni do świętowania niedzieli, oraz za złożony dar ołtarza na cele remontowe w parafii.

W najbliższym tygodniu troskę o naszą świątynię powierzam kolejnym 8 rodzinom. 

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka 

Wszystkich Świętych 

34-122 WIEPRZ 

ul. Kościelna 15 

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001 

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz 

 

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do zaostrzonych przepisów związanych z ochroną przed skutkami epidemii. Informujemy, że w kościele na nabożeństwach może przebywać 65 osób, a w kaplicy 25 osób.

 

 

W nowym tygodniu niech Was wszystkich Bóg błogosławi i strzeże…