REGULAMIN KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ I NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ I NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizatorem konkursu na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną jest Urząd Gminy Wieprz i Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu.

Palma to jeden z symboli Świąt Wielkanocnych. W Polsce palemkę wielkanocną robiło się najczęściej z gałęzi wierzby, czasem łączonych z bukszpanem, barwnikiem czy cisem. W Kościele katolickim wierzba uważana jest za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. W tradycji ludowej powszechne było przekonanie, że palma wielkanocna chroni ludzi i zwierzęta przed chorobami i wszelkim złem przez kolejny rok. Nie wolno jej było wyrzucać, aż do następnych Świąt Wielkanocnych była zatknięta za święty obraz, aby w razie potrzeby można było jej użyć np. w czasie burzy (stawiano ją koło komina, aby broniła domostwa przed piorunami).

  1. CELE KONKURSU:

– Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

– Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

– Popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży;

– Przekaz wartości i tradycji ludowej;

– Promocja dorobku kulturowego wsi;

  1. ZADANIE KONKURSOWE

– Konkurs ma charakter otwarty;

– Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

 

  1. WARUNKI KONKURSU: Polecana technika wykonania prac: materiały naturalne (żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Gotowe, kupione palmy oraz palmy zawierające większość sztucznych elementów nie będą brane pod uwagę!

Wysokość konkursowej palmy musi wynosić minimum 150 cm.

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy przynieść na procesję w niedzielę palmową dn.2.04.2023r. na godz.11.00.
  2. OZNACZENIE PRAC: Prace powinny być oznaczone  „metryczką”,  zawierającą następujące informacje: – Imię i nazwisko twórcy palmy.  Numer telefonu kontaktowego.
  3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o werdykcie jury. Zostanie również podany sposób odbioru nagród.
  4. OCENA PRAC:Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierając elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych!

Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce w kategorii Najwyższa palma, oraz I nagroda w kategorii Najpiękniejsza palma                                       ( wielkość: minimum 150cm);

– Ocenie będzie poddana estetyka i staranność wykonanej pracy, pomysłowość wykonania, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, trwałość pracy, wielkość i bogactwo użytych materiałów; 

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w kościele pw. Wszystkich Świętych  w Wieprzu w dniach 2 – 5.04.2023;

Po tym terminie właściciele palm są zobowiązani do zabrania swych prac z kościoła.