Wspólnota Pallotyńska

Wspólnota Pallotyńska

Wspólnota Pallotyńska została założona w Wieprzu w 1986 roku. Jest to wspólnota miłosierdzia. W każdym miesiącu grupa otrzymuje informacje o Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, program spotkali oraz materiały do modlitwy i rozważań. Co roku wiosną odprawiane są rekolekcje w wadowickim klasztorze pallotynów na Kopcu. Jesienią zaś organizowany jest dzień skupienia w Andrychowie. Ponadto kilka razy w roku z klasztoru Ojców pallotynów na Kopcu przyjeżdża kapłan do Andrychowa, który odprawia Mszę Sw. i wygłasza konferencje dla członków podobnych grup.

Spotkania Grupy Pallotyńskiej odbywają się raz w tygodniu. Czas spotkania poświęcony jest modlitwie, czytaniu Pisma Sw. i przerabianiu materiałów ZAK, opartych na duchowości Sw. Wincentego Pallotiego.

Jako wspólnota miłosierdzia Grupa wspiera materialnie dzieci z domu dziecka w Iraku, bierze udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu, zaś w trzecią niedzielę miesiąca odmawia po porannej Mszy Św. koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji naszej Ojczyzny, parafii, kapłanów wraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.