CHRZEŚCIJAŃSKI TEATR ŻYWEGO SŁOWA

CHRZEŚCIJAŃSKI TEATR ŻYWEGO SŁOWA

parafii Wszystkich Świętych w Wieprzu

w składzie:A. Wróbel, P. Pułka, J. Płonka, K. Nowak, A. Gołba, D. Białek, J. Adamus, Z.Czakon, A. Kobielus, S. Wandor,A. Miarka,M. Potempa, J. Migdałek, Z. Galus, N. Białek, A. Mazgaj, W. Markiewicz,L. Bok,  D. Nowak,P.Ćwiertnia,E. Ćwiertnia, N. Penkala, 

J. Krupnik, A. Penkala, S. Dziędzik, Sz. Stuglik, J. Ogiegło, K. Białek, M. Szatan, J. Szatan, A. Hereda, K. Rusinek, J. Krupnik, G. Kulawiak, 

M. Zaremba,M. Kasperek, M. Zaremba, K. Kobielus, W. Ziembla.

Pomoc techniczna: K. Serwin, Z. Stańczak, J. Leśniak, M. Karcz, K. Stuglik.

Z A P R A S Z A

Wszystkich, którzy głębiej pragną przeżyć Tajemnice Przyjścia

Syna Bożego na ziemię –  na refleksję Bożonarodzeniową

pt.Idź do Betlejem…

reżyseria Ks. Stefan Klajman

Sala GOK-u–Niedziela 18.12. 2022 g.14.00

Bądźmy znów razem….