Grupa Apostolska

Historia Grupy Apostolskiej

Początki naszej Grupy Apostolskiej w Wieprzu sięgają września 1980 r. Wtedy to ks. Stanisław Święciak zorganizował pierwsze spotkanie dla młodzieży w salce parafialnej. I tak wszystko się zaczęło… Początkowymi sukcesami członków Grupy były udziały w pielgrzymkach, udane wycieczki czy czynne uczestnictwo
w parafialnych uroczystościach.

Opiekę nad grupą tuż po założycielu sprawowali kolejno: ks. Janusz Kosowski, ks. Antoni Wróblewski. Działalność grupy została zawieszona, a jej reaktywacji podjął się ks. Marek Wasil. W roku 1990 opiekę nad nowopowstałą Grupą przejął ks. Krzysztof Ciurla, z którym to animatorzy udali się na wyjazd do Włoch. Aktem pracy nad sobą oraz apostolstwa było przygotowanie dla wszystkich parafian przedstawienia Misterium Męki Pańskiej. Kontynuatorem podjętych przez księdza Krzysztofa działań mających na celu wzmocnienie Grupy został ksiądz Janusz Kuciel, który został zapamiętany jako wspaniały organizator wycieczek i dni skupienia. W czasie swej opieki nad Grupą patronował przygotowaniu aż trzech przedstawień, które spotkały się z aplauzem publiczności. Następcą księdza Janusza został ks. Witold Włoch, który zorganizował wiele wycieczek, wyreżyserował widowiska teatralne m. in. „Barabasz”. Dochód z jednego z nich został przeznaczony na dokończenie budowy szkoły w wiosce Gitinda w Rwandzie. Kolejnym księdzem, który współpracował z Grupą był ks. Waldemar Niemiec, on też przygotował przedstawienie „Gość oczekiwany”. W 2008 roku przywitaliśmy nowego wikariusza – ks. Władysława Sporka, który aktualnie jest naszym opiekunem. Wspólnie z Nim Grupa udała się na kilkudniowe wycieczki do Zakopanego, Gór Stołowych; pokazała się na scenie WDK w sztuce „Chłopiec Gwiazda” czy też miała możliwość obejrzenia Jasełek w Teatrze
w Cieszynie.

Dziś po 32 latach od powstania, dzieci i młodzież z naszej parafii nadal gromadzą się na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w salce parafialnej, we wspólnocie troszcząc się o ubogacanie swojej wiary poprzez modlitwę, rozważanie Pisma Świętego, wspólny śpiew i zaangażowanie w życie parafii i Kościoła. Tradycją jest, że w okresie Bożego Narodzenia członkowie grupy odwiedzają chorych, samotnych i starszych parafian, śpiewają kolędy i wraz z życzeniami rozdają drobne upominki.

Przez wszystkie lata działalności Grupa ma ten sam cel: przyprowadzić jak najwięcej młodych do Chrystusa i wspólnie wypełniać charyzmat Ruchu: „Być świadkami Jezusa Chrystusa w swoich środowiskach”.