Ogłoszenia 10.03.2024

Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu

 

Kalendarz liturgiczny

 

 

PT. Droga Krzyżowa w kaplicy o g. 16.30 i Msza św

Droga Krzyżowa w kościele o g. 17.30 i Msza św. 

 

NDZ.W najbliższą niedzielę sakrament Chrztu świętego będzie udzielany na Mszy św. o godz. 11.00. Ponownie w drugim dniu Świąt wielkanocnych. Spotkanie rodziców i chrzestnych z obu terminów w piątek o godz. 16.30. Składka w niedzielę przeznaczona jest na prace remontowe w naszej parafii.

Gorzkie żale o godz.15.00. Po nabożeństwie Msza św.

 

Regulamin konkursu na największą oraz na najpiękniejszą palmę jest umieszczony w gablotce, oraz na stronie parafialnej. 

Grupa Modlitewna zapraszana kiermasz świąteczny.

 

DRODZY  PARAFIANIE

Dla uczenia 125 rocznicy konsekracji naszego kościoła, która przypada w 17 czerwca –proponujęzasadzenie na terenie parafii 125 drzew. Będą one żywą pamiątką naszej uroczystości. Będzie to także nawiązanie do działań naszych przodków,którzy kiedyś pragnąc uczcićważnewydarzeniarównież sadzili pamiątkowe drzewa.  W ogłoszonym terminie będzie można odebrać bezpłatniesadzonkędębu i umieścić ją na  terenie ogrodu czy też w innym miejscu swej posiadłości. Następnienależy zrobić zdjęcie /można ze swymi bliskimi/ i pocztąelektronicznąwraz zkrótkim opisemwysłać na adresnaszejparafii. Powstanie z tego dokument, który wzbogaci kronikę parafialną.Pamiętamy, aby dobrze przemyśleć miejsce dla zasadzonego drzewa, oraz zabezpieczyćje przedzniszczeniem przez zwierzynępolną. Akcję tę przeprowadzimy w kwietniu. Zachęcam do podjęcia tego dzieła.

 

Przypominamy również, że z okazji Jubileuszu konsekracji naszego kościoła będzie organizowany konkurs na najpiękniejszy album o patronach naszej parafii.  Szczegóły zostaną podane niebawem.

Dziękuję za przygotowanie kościoła do świętowania niedzieli. W tym tygodniu prosimy kolejne 8 rodzin, w sobotę o godz. 8.00.  

 

 

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych 

34-122 WIEPRZ, ul. Kościelna 15 

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001 

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz 

Kontakt 

tel. +48668349596

e-mail: omnessancti2020@gmail.com

 

W nowym tygodniu niech Was wszystkich Bóg błogosławi 

i strzeże…

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ I NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizatorem konkursu na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną jest Urząd Gminy Wieprz i Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu.

Palma to jeden z symboli Świąt Wielkanocnych. W Polsce palemkę wielkanocną robiło się najczęściej z gałęzi wierzby, czasem łączonych z bukszpanem, barwnikiem czy cisem. W Kościele katolickim wierzba uważana jest za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. W tradycji ludowej powszechne było przekonanie, że palma wielkanocna chroni ludzi i zwierzęta przed chorobami i wszelkim złem przez kolejny rok. Nie wolno jej było wyrzucać, aż do następnych Świąt Wielkanocnych była zatknięta za święty obraz, aby w razie potrzeby można było jej użyć np. w czasie burzy (stawiano ją koło komina, aby broniła domostwa przed piorunami). 

1. CELE KONKURSU:

– Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową.

– Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

– Popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży; 

– Przekaz wartości i tradycji ludowej; 

– Promocja dorobku kulturowego wsi; 

2. ZADANIE KONKURSOWE 

– Konkurs ma charakter otwarty;

– Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. 

 

3. WARUNKI KONKURSU: Polecana technika wykonania prac: materiały naturalne (żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Gotowe, kupione palmy oraz palmy zawierające większość sztucznych elementów nie będą brane pod uwagę!

Wysokość konkursowej palmy musi wynosić minimum 150 cm.

Właścicielem palmy, nawet gdy powstała ona  dzieło zbiorowe – jest jedna osoba. Ona też otrzymuje nagrodę.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy przynieść na procesję w niedzielę palmową dn.24.03.2024r. na godz.11.00. 

 5. OZNACZENIE PRAC:  Prace powinny być oznaczone  „metryczką”,  zawierającą następujące informacje: – Imię i nazwisko twórcy palmy.  Numer telefonu kontaktowego.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o werdykcie jury. Zostanie również podany sposób odbioru nagród. 

7. OCENA PRAC:Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierając elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych!

Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce w kategorii Najwyższa palma, oraz I nagroda w kategorii Najpiękniejsza palma                                       ( wielkość: minimum 150cm); 

– Ocenie będzie poddana estetyka i staranność wykonanej pracy, pomysłowość wykonania, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, trwałość pracy, wielkość i bogactwo użytych materiałów;  

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w kościele pw. Wszystkich Świętych  w Wieprzu w dniach 24 – 26.03.2024; 

27.03.2024 Właściciele palm są zobowiązani do zabrania swych prac z kościoła!