Ogłoszenia 18.04.2021

Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocna

 

Kalendarz liturgiczny

 

 

PT. Św. Wojciecha, patrona Polski. Msze św. o godz. 6.30 i 18.00. W kaplicy o godz.17.00. W tym dniu nie obowiązuje post.

 

 

Kancelaria będzie czynna w piątek w g. 16.00 – 17.45.

 

 

 

 

Zachęcamy parafian do czytania prasy katolickiej i książek  wystawionych na stoliku. 

 

 

 

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka 

Wszystkich Świętych 

34-122 WIEPRZ 

ul. Kościelna 15 

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001 

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz 

 

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do zaostrzonych przepisów związanych z ochroną przed skutkami epidemii. Informujemy, że w kościele na nabożeństwach może przebywać 65 osób, a w kaplicy 25 osób.

 

 

W nowym tygodniu niech Was wszystkich Bóg błogosławi i strzeże…