Ogłoszenia 29.11.2020

Ogłoszenia Duszpasterskie

I Niedziela Adwentu

Dziś rozpoczynamy Adwent, czas modlitwy i dzieł miłosierdzia. Roraty będą sprawowane według tradycyjnego porządku. W kościele: PN, ŚR, PT o godz. 17.00;    WT, CZ, SB o godz.  6.30. W kaplicy WT, CZ o godz. 17.00. W SB o godz. 8.15. Wyjątkiem są dni: I czwartku, piątku, soboty i świąteczne

Kalendarz liturgiczny

PN.Św. Andrzeja, Apostoła

CZW. Św. Franciszka Ksawerego.

PT. Św. Barbary, dziewicy i męczennicy. O godz. 11.00  Msza św. w intencji wszystkich górników, górników emerytów, oraz ich rodzin.

NDZ.Dzień modlitw w intencji katolików na wschodzie. Na ten cel również składka do puszek. Bóg zapłać za okazaną pomoc.

W tym tygodniu:

Pierwszy czwartek

W kaplicy o godz. 16.00 Roraty.

W kościele o godz.17.00 Roraty.

Pierwszy piątek

W kaplicy o godz. 16.00 Roraty.

W kościele o godz. 17.00 Roraty. 

Pierwsza sobota

Msze św. w kościele o godz.7.00, zaś w kaplicy o godz. 9.00.

Nawiedzenie chorych z Najświętszym Sakramentem będzie miało miejsce w okresie przedświątecznym. Termin zostanie podany później. Można już zgłaszać chorych. Tym razem dotyczy to również listy stałej. Kartkę z nazwiskiem i adresem  chorego, oraz rejonem księdza wrzucamy do koszyka, który od jutra będzie wyłożony na balaskach.

Rejon ks. proboszcza to 1, rejon ks. wikariusza to 2.

Rozkład  spowiedzi adwentowej w naszej parafii, która będzie się odbywać w dniach 17-23 XII,będzie omówiony w późniejszym terminie.

Bóg zapłać za ofiary przy nabywaniu świec Caritas, będące formą wsparcia dla dzieci z ubogich rodzin. Cena wyprodukowania świecy wynosi 4zł.

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiary na ogrzewanie naszego kościoła.

Spotkanie dwójek opłatkowych w piąteko godz.17.00.

W czwartekw godzinach: 7.00 – 8.30przyjmuję w kościele rezerwację proponowanych terminów intencji mszalnych w roku 2021.  Koniecznym warunkiem przyjęcia rezerwacji jest kartka /bez koperty/, na której umieszczamy nazwisko zamawiającego, dokładny adres oraz propozycje terminów, można także telefon kontaktowy. Nie podajemy treści intencji. (To dopiero na dwa tygodnie przed terminem). Zgłoszenie to oddajemy, otrzymując potwierdzenie. O odbiorze terminów zostaną parafianie poinformowani w terminie późniejszym. Wcześniej intencji nie przyjmujemy.

Od drugiej niedzieli adwentu Grupa Modlitewna zaprasza na kiermasz dewocjonaliów świątecznych.

Zachęcamy parafian do czytania prasy katolickiej. Dziś do czasopisma Niedziela dołączona jest płyta z nagraniami na czas adwentu.

Bóg zapłać za przygotowanie naszej świątyni na niedzielę. W tym tygodniu prosimy kolejne 8 rodzin, w sobotę o godz. 8.00.

Konto:

Parafia Rzymskokatolicka

Wszystkich Świętych

34-122 WIEPRZ

ul. Kościelna 15

NIP 551 10 90 774 Konto nr: 40 8110 1010 2002 0200 0101 0001

Bank Spółdzielczy Andrychów o/Wieprz

Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do zaostrzonych przepisów związanych z ochroną przed skutkami epidemii. Informujemy, że w kościele na nabożeństwach może przebywać 85 osób, a w kaplicy 35 osób.

 nowym tygodniu niech Was wszystkich Bóg błogosławi

i strzeże…