Sakramenty

CHRZEST ŚWIĘTY

1. Sakramentu Chrztu świętego w Parafii udziela się w trzecią niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11.00.

2. Przed chrztem należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:

• akt urodzenia dziecka z USC,

• informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:

– personalia rodziców, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego

– personalia rodziców chrzestnych: rodowe nazwisko matki, miejsce zamieszkania.

• rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE od księdza proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

KOMUNIA ŚW.

• Sakrament Komunii św. udzielany jest w II niedzielę maja.

BIERZMOWANIE

• Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom klas II i III gimnazjum.

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Przygotowanie formalności składa się z dwóch spotkań:

1. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do niego potrzebne są następujące dokumenty:

• Aktualna metryka chrztu

• dowody osobiste

• świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej

• zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych i odbyciu wymaganych trzech spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej

• zaświadczenie z USC jeśli małżeństwo ma być konkordatowe.

Aby sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych – dokumenty ważne 3 m-ce.

• dane świadków – imię nazwisko, adres

2. Rozmowa duszpasterska po spisaniu protokołu.

NAMASZCZENIE CHORYCH

• Każdy chory powinien go przyjąć z wiarą i pokorą. Może to uczynić w czasie odwiedzin chorych lub w niebezpieczeństwie śmierci.

• Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 8:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W dni powszednie 15 minut przed Mszą Świętą.

• I czwartek miesiąca

• I piątek miesiąca